Digikond

Digikond

 

 

Raplamaa ja Läänemaa omavalitsused algatasid ühiselt projekti Digikond, et kõik elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Projekti esimeses faasis selgitatakse välja majad, kuhu soovitakse kaasaegset ühendust saada. Seejärel ehitatakse juba kõikidele soovijatele majja valguskaabel, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid teisi kaasaegseid teenuseid.

Ühine ettevõtmine algatati, kuna suuremale osale maakonna elanikest ja ettevõtetest ei ole täna kaasaegne internetiühendus kättesaadav. Sideettevõtjad kas ei võimalda liitumist või küsivad selle eest tuhandeid eurosid. Omavalitsuste juhid on ühisel seisukohal, et kaasaegne valguskaablil põhinev lairibaühendus peab olema kõigile taskukohase hinnaga kättesaadav. Riik on lairiba baasvõrgu rajamist aastaid toetanud ning nüüd hakkab toetama ka majade võrku ühendamist ehk nii nimetatud „viimase miili“ ühenduse rajamist.

Digikonna projektijuhi Olav Harjo sõnul saab rajatava Digikonna lairibaühenduse pikaajalist mõju kohaliku elu arengule mõõta kõigis valdkondades: paraneb inimeste elukeskkonna kvaliteet, suureneb ettevõtete konkurentsivõime ning pidurdub ääremaastumine, suureneb kogukonna sidusus ja heaolu, kasvab kodukoha turvalisus, tekivad uued meelelahutuse võimalused ja palju muud.

Kuna Digikonna valguskaablit ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse, tuleb kõigil soovijatel registreerida oma soov kodulehel www.digikond.ee. Sooviavalduse esitamine on tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.

Digikonna projektiga on liitunud Rapla maakonnast Juuru vald, Järvakandi vald, Kaiu vald, Kehtna vald, Kohila vald, Käru vald, Märjamaa vald, Raikküla vald, Rapla vald, Vigala vald, Lääne maakonnast Haapsalu linn, Kullamaa vald, Martna vald, Noarootsi vald, Nõva vald, Ridala vald, Lääne Nigula vald ning Järva maakonnas Türi vald ja Väätsa vald.

Digikonna projekti juhivad ühiselt Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Läänemaa Omavalitsuste Liit ning projektijuhtimist korraldab Topest OÜ.

Infot digikond projekti kohta erinevates valdades saab järgnevatelt inimestelt.

Vald Kontaktisik E-Post
Juuru vald Vallo Leinberg vallo.leinberg @ juuru.ee
Järvakandi vald Lauri Hollo lauri @ jarvakandi.ee
Kaiu vald Marko Orav marko @ kaiu.ee
Kehtna vald Natalja Kivimägi natalja.kivimagi @ kehtna.ee
Kohila vald Argo Luik argo.luik @ kohila.ee
Käru vald Elari Hiis elari @ karuvald.ee
Märjamaa vald Ardo Tilk ardo.tilk @ marjamaa.ee
Raikküla vald Ivo Mäeoja ivo.maeoja @ raikkyla.ee
Rapla vald Katrin Kruusimägi katrin.kruusimagi @ rapla.ee
Vigala vald Maiu Haljas maiu @ vigala.ee
Raikküla vald Facebook'is
Bänner
Teated

OÜ Eesti Killustik annab teada, et 19.09.2017 teostatakse Lubja lubjakivikarjääris, Lipametsa külas, Raikküla vallas,
Raplamaal lubjakivi kobestamiseks lõhketöid.
Lõhketöid viib läbi ja teostatavate tööde eest vastutab lõhketöödega tegelev ettevõte Voglers Eesti OÜ


Raikküla Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tamme külas Raikküla vallas asuva kinnistu nr 8596850 (Pärnaõie katastriüksus katastritunnus nr 65401:001:0469) pindalaga 962 m2 müügiks alghinnaga 3000 eurot.

Enampakkumise tingimused ja kord.
Pakkumused esitada hiljemalt 27.09.2017 kell 14.00 Raikküla Vallavalitsusele aadressil Kabala mõis Tamme küla 78403 Raikküla vald Raplamaa kinnises ümbrikus, millel on pakkuja nimi, aadress ja märgusõna „Enampakkumine“

Infot annab maa- ja keskkonnanõunik Tiit Olju tel 486 5519, e-mail tiit.olju@raikkyla.ee

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus
(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid