Blanketid

Kõik ehitust puudutavad taotlused ja dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt otse Ehitisregistrisse.

Elukohateade e-teenusena.

 

* Täidetavad .pdf failid, digiallkirjaga saatmiseks.

ID-tarkvara on vajalik allkirjastamiseks.

NB! Salvesta arvutisse, täida, allkirjasta ja saada.

Üldine .doc .pdf
Detailplaneeringu algatamise taotlus
Esildis Raikkula valla tunnustuse maaramiseks
Elukoht .doc .pdf
Elukohateade
Ruumi omaniku avaldus *
Haridus .doc .pdf
Avaldus lapse võtmiseks lasteaeda *
Avaldus perepäevahoiu kaasfinantseerimiseks *
Avaldus sõidukaardi taotlemiseks
Avaldus sõidusoodustuse saamiseks (autokasutus)
Avaldus sõidusoodustuse saamiseks (piletid)
Keskkond .doc .pdf
Avaldus koera registreerimiseks
Avaldus mittemetsamaal kasvavate puude raieks
Jäätmeveost vabastamise avaldus
Ühisjäätmemahuti kasutamise taotlus
Sotsiaal .doc .pdf
Avaldus matusetoetuse saamiseks *
Avaldus sünnitoetuse saamiseks *
Lapsehoiuteenuse avaldus *
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
Hooldajatoetuse maksmise avaldus
Isikliku hooldaja määramise taotlus
Teated

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


 


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid