Uuringud

.

 

Lipametsa piirkonna põhjaveeökogeoloogia uuring


Faili nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Joonis 1 Asukohaplaan.pdf 821.34 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Kaitlemise_eelprojekt.pdf 102.7 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 1 Asukohaskeem.pdf 3.91 MB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 10 Varasem veetase.pdf 690.66 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 11 Veetase.pdf 74.3 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 12 Nafta vees .pdf 84.1 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 13 Fenoolid ja PAH vees.pdf 47.57 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 2 Pakkumine.pdf 21.91 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 3 Geotulbad.pdf 102.74 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 4 Tellimislehed.pdf 1.47 MB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 5 Analuusiaktid.pdf 444.27 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 6 Uuringupunktide uldandmed.pdf 10.39 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 7 Lasuvusnaitajad.pdf 12.06 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 8 Veetaseme muutus.pdf 10.64 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Lisa 9 Reostusnaitajad.pdf 23.79 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Seletuskiri.pdf 49.31 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Sisukord.pdf 12.93 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Taiendus. Muudatused PAde konstruktsioonis.pdf 6.43 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Tiitelleht .pdf 281.56 KB 2010-05-05

Lubja lubajakivikarjääri KMH programm

Faili nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Lubja karjaari KMH programm heakskiitmisele 20100723.pdf 275.67 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Programmi_heakskiit_AT_20100813.pdf 41.95 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Programmi_heakskiit_KKA_kiri_20100806.pdf 594.13 KB 2010-11-23

Luuka seafarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

Faili nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Keskkonnaameti_otsus.pdf 980.58 KB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Raikkula Luuka seafarmi KMH aruanne_lisad_1-2.pdf 2.49 MB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Raikkula Luuka seafarmi KMH aruanne_lisad_3-6.pdf 7.51 MB 2010-05-05
An Adobe Acrobat file Raikkula Luuka seafarmi KMH aruanne_tekst .pdf 4.71 MB 2010-05-05

Lubja lubajakivikarjääri KMH programmi lisad

Faili nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Lisa_1 Lubja RAPM_061_muutmine.pdf 1.25 MB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_2 Kaevandamisloa taotlemisteade AT_20090225.pdf 40.92 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_3 Eelhinnang ja KMH algatamine.pdf 7.15 MB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_4 KMH algatamise teade AT_20100611.pdf 41.79 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_5a KMH progr_av teade AT_20100628.pdf 43.58 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_5b KMH progr_av teade Raikkyla VV kodulehel.pdf 66.45 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_5c KMH progr_av teade Nadalises 20100701.pdf 2.05 MB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_6a KMH progr_av arutelu protokoll.pdf 217.87 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_6b KMH progr_av arutelul_osalejad.pdf 324.42 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_7 Lubja karjaari KMH_programmi_tutvustus.pdf 1.17 MB 2010-11-23

Lubja lubajakivikarjääri KMH aruanne

Faili nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Lubja karjaari KMH aruanne avalikustamisele 20101118.pdf 2.06 MB 2010-11-26

Lubja lubajakivikarjääri KMH täiendav info

Faili nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Lisa_10a_Mullakaart.pdf 445.04 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_10b_Mullakaardi_varvikoodide_tabel.pdf 65.34 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_11_Topograafia.pdf 877.34 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_12_Raikkyla_Paka_loodusala_skeem.pdf 446.52 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_13_Natura2000_standardandmevorm.pdf 229.9 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_14_Karjaari_paiknemine_hoiuala_suhtes.pdf 6.16 MB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_1_Karjaari_topograafiline_plaan.pdf 514.82 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_2_Geoloogilised_labiloiked.pdf 345.04 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_3_Kaevandamisluba_Rapm-061_klis2envir.pdf 54.81 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_5_EcoPro_Reostunud_vee_kaitlemisest.pdf 21.38 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_6_Maves_Ekspertarvamus_Lubja.pdf 658.18 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_7_Kuusiku_kliima_2007-2010.pdf 556.91 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_8a_Metsaregistri_andmed.pdf 305.6 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_8b_Metsaeraldiste_skeem.pdf 615.36 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_9_Kvaternaar.pdf 616.41 KB 2010-11-23

Lubja lubajakivikarjääri KMH lisa 4 Kaevude inventuur

Faili nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Kaevude_ylevaatuse_aktid.pdf 65.55 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lipametsa tiitelleht.pdf 46.21 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lipametsa_seletuskiri.pdf 4.33 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_Asendiskeem.pdf 319.98 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Lisa_Kaevude_loetelu.pdf 42.35 KB 2010-11-23
Teated

OÜ Raikküla Farmer teatab, et alustatakse lägalaotustöödega oma põldudele alates 16. aprillist kuni 13. maini 2018.


 

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid