Haldusreform

Rapla Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, 21. oktoobril 2017 jõustusid Vabariigi Valitsuse 22. juunil 2017 vastu võetud määruse nr 100 "Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldus-üksuste nimistu kinnitamine" muutmine" § 1 lõiked 1 ja 2, mille alusel moodustati Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus nimega Rapla vald.

Ametiasutusena tegutsevad Juuru-, Kaiu-, Raikküla- ja Rapla endised vallavalitsused 31. detsembrini 2017.

Rapla valla kaart alates 01.01.2018

 

Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolekute protokollid:

24.01.2017
14.02.2017
07.03.2017
21.03.2017

Info haldusreformi hetkeseisust Raplamaal:

http://raplamaa.ee/uldinfo/uhinemislabiraakimised-raplamaal/

Kaiu, Raikküla, Rapla ja Juuru valla ühinemise finantsanalüüs.


Ühinemisleping


Lisa 1 seletuskiri

Lisa 2 Kaiu vallavolikogu otsus

Lisa 2 Raikküla vallavolikogu otsus

Lisa 2 Rapla vallavolikogu otsus

Lisa 2 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes.

Lisa 3 Valla kaart

Lisa 4 Üleminekuperioodi tegevused ja ajakava

Lisa 5 Investeeringute põhjendus ja eelarve

Lisa 6 Kaiu valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7 Raikküla valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Rapla valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9 Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020

Lisa 10 Raikküla valla eelarvestrateegia 2017-2021

Lisa 11 Rapla valla eelarvestrateegia 2017 - 2020

Ajaleht "Valdade ühinemine"

 
Teated

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


 


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid