Haldusreformi Rapla ühinemisgrupis ollakse aruteludega ehk poole peal?

15. juunil olid Kärus koos Rapla, Kaiu, Raikküla, Käru ja Kehtna vallajuhid ning haldusreformi konsultandid, kes arutasid ühinemisläbirääkimiste järgmisi samme. Haldusreformi seadus oli selleks ajaks vastu võetud ja välja kuulutatud. Omavalitsuste vabatahtliku ühinemise otsustamiste etapi lõpptähtaeg on 31. detsember 2016. Selleks päevaks peavad ühineda soovivate omavalitsuste volikogud esitama maavanemale suure paki olulisi ühinemisdokumente.

Ühinemisläbirääkimiste juhtrühmas on vallavolikogude esimehed ja vallavanemad. Kehtna vallajuhid on läbirääkimistel vaatleja staatuses, sest vallavolikogu ei toetanud Raplaga läbirääkimisi. Ühinemisgrupis on nõu ja jõuga abiks ühinemiskonsultandid Georg Sootla ning Kersten Kattai Tallinna Ülikoolist. Juhtrühma koosolekul olid arutusel ühinemislepingu projekti erinevad osad, sh osavallad, osavallakogud, uue valla esinduskogu (vallavolikogu) suurus ja valimise kord.

Osavald on ühineva omavalitsuse praegune haldusterritoorium ja sinna moodustatakse ka oma esinduskogu - osavallakogu. Osavallakogu on arutlusareen piirkonna kohaliku elu küsimustes ja partner vallavolikogule ning saab teha kohaliku elu küsimustega seonduvaid ettepanekuid jne. Juhtrühma liikmed pooldasid osavallakogu moodustamiseks varianti, mille järgi osavallakogus on piirkonnas elavate või sellega tihedalt seotud sihtrühmade esindajad. Igasse osavalda jääb elanike igapäevateenuste osutamiseks omavalitsuse teenuskeskus, kus olenevalt piirkonna suurusele töötab 2-4 valla töötajat.

Juhtkomisjon arutas uue volikogu suuruse üle, pakuti variante 25, 27 või 31 volikogu liiget. Lepiti kokku, et ühinemislepingu eelnõusse kirjutatakse volikogu suuruseks 27 liiget. Juhtkomisjoni päevakorras oli ka uue valla valimisringkondade moodustamise teema. Rapla ja Käru pooldavad uue valla esindusorgani valimist ühes valimisringkonnas ja pikema arutelu tulemusena juhtkomisjon toetas seda. Ühinemislepingu eelnõusse saab kirja, et vallavolikogu valitakse ühes valimisringkonnas. Loodetavasti toetab see uue valla terviklikku arengut. Praktikas saavad volikogusse kohad pigem keskusest kaugemal elavad kandideerijad, kuna keskustes on madalam valimisaktiivsus ja „hääled hajuvad“.  Juhtkomisjonis räägiti lühidalt ka volikogu valdkondlike komisjonide moodustamisest. Peeti oluliseks, et volikogu komisjonides on esindajad igast ühinevast vallast.

Juhtrühm vaatas üle ka ühinemisläbirääkimiste tegevuskava ja ajakava. Kokkulepitud ajakava järgi peaks ühinemislepingu projekt olema augusti keskpaigaks sel määral valmis, et saata see augustikuus volikogudesse esimesele tutvustamisele.

Järgmine Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolek toimub 30. juunil kell 10.00 Kaius. Koosolekule kaasatakse ka valdkonnakomisjonide esimehed.

Edaspidi saab jooksvat infot veebilehelt www.raplamaa.ee/et/uldinfo/haldusreform


Silvi Ojamuru
HR Raplamaa koordinaator
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 
Teated

OÜ Raikküla Farmer teatab, et alustatakse lägalaotustöödega oma põldudele alates 16. aprillist kuni 13. maini 2018.


 

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid