Endise Raikküla valla tutvustus

Valla tutvustus | Vaatamisväärsused | Majutus | Aktiivne puhkus |
Muinsuskaitseobjektid | Looduskaitseobjektid

Üldiseloomustus

Raikküla vald (endine) asub Raplamaa keskosas Eestimaa südames. Kui Rapla linn, Märjamaa ja Järvakandi alev ühendada mõttelise joonega, siis enamuse moodustunud kolmnurgast hõlmab endine Raikküla vald. Endise Raikküla valla piir asub Tallinnast ca 60 km, maakonna keskusest Rapla linnast, Märjamaa ja Järvakandi alevist ca 4 km kaugusel. Endise valla sünnipäev oli 11. aprillil 1991. 21. oktoobri 2017 seisuga on endise Raikküla valla piirkonnas 19 küla ning ligikaudu 1400 elanikku (rahvaarv piirkonniti seisuga 01. detsember 2017, mehed-naised sünniaastate lõikes seisuga 01. jaanuar 2017). Kolm küla - Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku - on üle antud Märjamaa vallale.

Rapla Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, 21. oktoobril 2017 jõustusid Vabariigi Valitsuse 22. juunil 2017 vastu võetud määruse nr 100 "Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldus-üksuste nimistu kinnitamine" muutmine" § 1 lõiked 1 ja 2, mille alusel moodustati Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus nimega Rapla vald.

Kuni 31.12.2017 toimivad Juuru Vallavalitsus, Kaiu Vallavalitsus ja Raikküla Vallavalitsus iseseisvate ametiasutustena.

Rapla Vallavalitsus uue ametiasutusena alustab tööd alates 01.01.2018

 
Teated

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


 


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid