Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ehk kuidas hoiame teie eraelulist teavet.

Kohaliku omavalitsuse tegevus on avalik. Lisaks meie kodulehel olevale dokumendiregistrile saab teavet küsida teabenõude või selgitustaotluse esitamisega. Töö käigus koguneb meile palju isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Enamus eraisikute poolt esitatud dokumentidest saavad kohe meile jõudes vastavalt Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 35 juurdepääsupiirangu asutusesiseseks kasutamiseks (AK). Juurdepääsupiirang kehtib vastavalt vajadusele 5 kuni 75 aastat.

Kodanike paremaks teenindamiseks peame koguma ja töötlema hulgaliselt eraelulisi andmeid, mille töötlemine, säilitamine ja kaitsmine toimub vastavalt kehtivatele seadustele.

Meie kodulehe paremaks ja kvaliteetsemaks muutmiseks salvestatakse kõik külastused logifailidesse, millele ei võimaldata juurdepääsu kolmandatele isikutele (välja arvatud juhul, kui see on vajalik turvalisuse kaitseks).

Kui Te registreerute meie foorumi kasutajaks, peate sisestama eraelu puudutavaid andmeid. Ka neid hoiame ja kaitseme vastavalt seadustele.

Kõigi meie kodulehel ja Facebook´i lehel avaldatud ürituste fotode puhul on eraisikud juba ainuüksi fotole jäämisega andnud nõusoleku nende fotode avaldamiseks.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist eeltoodu ei puuduta. Samuti ei hõlma see isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Raikküla Vallavalitsus kinnitas käesolevad põhimõtted 06. juunil 2012. aastal

 
Teated

OÜ Raikküla Farmer teatab, et alustatakse lägalaotustöödega oma põldudele alates 16. aprillist kuni 13. maini 2018.


 

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid