Vaatamisväärsused

Valla tutvustus | Vaatamisväärsused | Majutus | Aktiivne puhkus |
Muinsuskaitseobjektid | Looduskaitseobjektid

22 külaga Raikküla vallas on välja kujunenud kolm piirkonda, Kabala (s.o Tamme),
Raikküla ja Purku, millede keskustes asuvad kultuurikeskused, raamatukogud ja
avalikud internetipunktid. Raikküla vallas on Kabala Lasteaed-Põhikool Tamme külas, mille lasteaiarühmad asuvad ka Purkus ja Lipal ning riigikool erivajadustega lastele Raikkülas. Põlluharimine ja karjakasvatus on kohaliku rahva põline elatise allikas. Valla suurimad tööpakkujad tegelevad loomakasvatuse, mööbli tootmise ja  puidutoodete valmistamisega.

Iidses Jalase külas säilitatakse põlist külamaastikku ja eluviisi. Tähelepanu väärivad kultusekivid, kivikirstkalmed, kivitööstus ja Gildemanni skulptuuride aed.

Kabala mõisahoone

Vallamaja

Tamme ehk Kabala külas on 18. sajandil ehitatud Kabala mõisahoone, kus praegu tegutseb vallavalitsus. Mõisahoone teeb eriliseks tohutute mõõtmetega keskaegne mantelkorsten. Kabala mõisa villaveskis tegutseb muuseum. Kabala küla oli Taani hindamisraamatu järgi toonase Harjumaa suurim asula.

 

 

Purku koolimaja

Purkus asub koolimaja, mis oli kuni 2009. aastani vanim kool kogu Rapla Kihelkonnas
(alates 1841.a.).

 

 

 

Raikküla mõisahoone

Raikküla mõisahooneRaikküla külas asub 1830. valminud stiilipuhas klassitsistlik Raikküla mõisahäärber.  Suure pargi ja säilinud kõrvalhoonetega mõisas elasid silmapaistev baltisaksa zooloog, geoloog ja maadeuurija Alexander Keyserling ja filosoof Hermann Keyserling.

 

 

Pakamägi

Pakamäe amfiteater

Raikküla läheduses asub Pakamägi, kuhu muinasajal kogunesid nõu pidama muistsed hõimupealikud.  Pakamägi on lame õhukese pinnakattega metsane paekõrgendik. Paekõrgendiku läbimõõt ulatub 0,7 kilomeetrini, absoluutne kõrgus 62,5 meetrini ja suhteline kõrgus ligi 9 meetrini. Kõrgendiku loode- ja põhjanõlv on väga järsk, lääneküljel lõpeb mägi kuni 9 meetri kõrguse astanguga. Mäe nõlval käiakse talvel kelgutamas. Astang on enamuses kaetud rusukalde ja taimestikuga, vaid keskosas paljanduvad Raikküla lademe kivimid 2 meetri kõrguse seinana. Loe edasi siit.

 

Lipa koolimaja

Lipa külas asub koolimaja, kus 2009. aastani toimus aktiivne õppetegevus ning kus nüüd asub Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaiarühm Lustilaps. Koolimajas tegutseb alates 2013. aastast Raikküla Valla Vabaajakeskus ning Uku Masingu tuba. Lipa külas on ka  luuletaja, filosoofi ja usuteadlase Uku Masingu kodu.

 

 

Põlma tuulik (ehk Järvakandi tuulik)

Põlma tuulik
Võimas hollandi tüüpi Järvakandi mõisa kompleksi kuuluv Põlma tuulik  on ehitatud 19. sajandil.

 
Teated

OÜ Raikküla Farmer teatab, et alustatakse lägalaotustöödega oma põldudele alates 16. aprillist kuni 13. maini 2018.


 

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid